Meny

Ny Medlemsansvarlig

Ny Medlemsansvarlig

Medlemsansvarlig som ble valgt inn på årsmøtet i slutten av mai,
har av forskjellige grunner dessverre aldri kommet ordentlig i gang
med sitt verv.
Thomas Madsen tar derfor midlertidig over som
medlemsansvarlig fra 20.10.2012.
Dersom du har spørsmål rundt medlemskapet, ber vi om at du sender dette til:

medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com