Meny

Østfold

Østfold

Lokallag Østfold er et godt etablert lokallag som har base i tidligere Østfold fylke. Fra Svenskegrensen helt til Oslo har vi et stort geografisk område med et veldig stort bilmiljø. Til tross for vi er av de mindre lokallagene, har vi en aktiv gjeng og vi har godt oppmøte på våre treff. Gjennom de siste årene har vi hatt en stor positiv vekst. Vi har med hjelp av medlemmene fått leid oss et lokale hvor vi møtes to ganger i måneden. Lokalet vi benytter heter Gunnarstorp grendehus, som er lokalisert i Oldtidsveien 391, Skjeberg.

Vi møtes der den første og tredje onsdagen i måneden. På disse møtene er det enkel servering (kaffe og pølser). Utover disse treffene har vi ofte besøkt bedrifter i nærområdet og deltatt på noen kjøreturer sammen med lokallag Vestre viken og Oslo.

 Våre treff og arrangement blir annonsert i kalenderen i Rubic.