Meny

Bergen

Lokallag Bergen er et lokallag i vekst, med base sentralt i Bergen. 

Vi ønsker nå å gjøre et forsøk på å få i gang aktiviteter i lokallaget. Lokallag Bergen består nå av ca 100 medlemmer, og vi håper at flere av dere har lyst og mulighet til å være med på treff og turer dette året. Tanken er å holde møte for våre medlemmer annenhver måned.

Ellers er planen for året å arrangere driveouts til forskjellige destinasjoner rundt Bergen, samle medlemmer til sosiale sammenkomster med og uten bil, og å holde temakvelder med bilrelatert innhold. 

Gjennom året vil vi også stille på arrangementer i regi av andre aktører. 

Håper vi sees!

Våre treff og arrangement blir annonsert i kalenderen i Rubic.