Jump to content

Kjølevæske lekkasje W212


Recommended Posts

Jeg har fått opp melding om å etterfylle kjølevæske. Jeg kjøpte en flaske i går som skulle passe til MB, men denne er blå mens det som er på tanken er grønn. Selger bensinstasjoner kjølevæske jeg kan bruke, eller må jeg til forhandler? 

Edited by Andwi
Link to post
Share on other sites

Den originale skal vere blågrønn.

MB325.0 er det som skal vere på bilen. Viss flaska du har fått har det nummeret på spesifikasjonen, skal det gå bra.

Evt om den har G48 i produktnamnet er det og same type.

Her er oversikt over alle godkjente væsker til bilen (det er i tillegg mange produkt som følger spesifikasjon, men som ikkje er godkjente av MB)

https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.0_en.html

Link to post
Share on other sites

Farge er uvesentlig. Spesifikasjon / godkjenningsnummer er det som betyr noe. Mulig jeg kan huske feil, men er det ikke så at 212 har forskjellige krav på forskjellige numre... om det er motoravhengig eller etter årsmod evt. husker jeg ikke, men mener huske det er flere innenfor "S/W212"

Link to post
Share on other sites

Kjørte innom MB og fikk etterfylt. Det gikk 2 dl noe mekanikeren syns var mye. Nå har jeg kun hatt bilen noen mnd så jeg vet om eller når det ble etterfulgt sist, men får for all del ikke håpe det er noen lekkasje. 

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Joda her lekker det. Det må ha tatt seg opp, for nå er reima våt og det mangler et par cm på tanken. Jeg leverte bilen inn og det lekker rundt aksling på vannpumpe. Dette skal dekkes av garanti så jeg krysser fingrene for at dette går i orden. Kjenner jeg er litt skuffet over alt som har dukket opp bare på tre mnd. Denne lekkasjen har garantert vært der før jeg kjøpte bilen, men det var umulig å se noe etter motorvask.  

Link to post
Share on other sites

Det er kjedelig, men likevel hell i uhellet at det er frå vannpumpa, og ikkje meir alvorlege greier..

Dessverre er det slik at mange sel bil for å kvitte seg med akkumulerte problem..

På min E, kjøpt i august, har eg reklamasjonssak gåande, i prisområdet 50 til 100 000. Ikkje veldig alvorlege manglar, men lista er blitt ganske lang. Det var "strøken bil i topp stand"....

Link to post
Share on other sites

Offda, det er ikke bra. Håper det løser seg🤞

 

Det koster litt over 6000 å bytte pumpe, men jeg får det heldigvis på garantien. Bilen kjøpte jeg hos Drøbak bil. Jeg sjekket forhandler før kjøp og de virket å ha et veldig godt rykte. Dessverre solgte han bilen i kommisjon så da fikk jeg ingen garanti der, men pr telefon omtalte han bilen som meget velholdt og strøken. Slik fremstår den for så vidt også, men lite som er mindre sexy enn en halt Mercedes. Jeg fant ingen lekkasje i slangene til demperne, men nå skal verkstedet sjekke i morgen. Krysser fingrene for at de finner ut av det og at det ikke blakker meg helt.

 

Det har gått jævlig mye peng i bil i det siste. Jeg har en S-Max jeg skal selge og der har jeg lagt ut 14-15000 kr nå i service og eu. Nå for noen dager siden fikk jeg alarm på motor og automatkasse og bilen gikk i nødmodus. Etter stopp og start funker bilen fint, men jeg kan jo ikke selge bilen nå... Verksted på mandag. I tillegg kom service på bil nr 2 like før jul. Gikk 5000 der også. Nå krysser jeg fingrene for at 2020 blir et bedre bilår. 

Link to post
Share on other sites

Husk at når bil er selt i kommisjon, er det forbrukerkjøpslova som gjeld.

Det gir deg mange fordelar, mellom anna:

5 år reklamasjonsrett

Selger kan ikkje fraskrive seg ansvar for skjulte manglar (dvs kan ikkje selgast "som den er")

Selger har bevisbyrde første 6 månader etter kjøp

Mangel skal ikkje vere uvesentleg (mot skal vere vesentleg i kjøpslova)

 

For min del har det ikkje vore hjelp å få frå selger, så no ventar eg berre på mekling frå Forbrukerrådet, så får vi sjå korleis det går...

Link to post
Share on other sites

Det er i så tilfelle selger sitt ansvar å sannsynleggjere/dokumentere at det ikkje var feil ved overlevering, når feil oppstår og blir reklamert på før det har gått 6 månader.

Uansett må du reklamere til selger så snart som mogleg, fordi du kan miste din reklamasjonsrett viss det går for lang tid.

Link to post
Share on other sites

Jeg fikk dette svarer fra selger 

 

Utdrag: 

«Normalt sett er det en slitasje som gjør at belgene bak må byttes. Dette er to gummibelger og det er helt umulig å si når disse begynner å lekke. Forrige eier av bilen som vi formidlet salget for har ikke opplevd at bilen har seget. Bilen har stått i vår butikk og vi har heller ikke sett antydning til at bilen siger.

Dette er derfor ikke å anses som en skjult feil og kan derfor ikke lastet forrige eier.»

 

I kontrakten min så står forhandler som selger, så jeg er rimelig sikker på at det er han jeg eventuelt skal laste. 
 

Er det kun skjulte feil som dekkes av garanti? Har det noe hensikt å gå videre med dette? 

Link to post
Share on other sites

Kven som skal dekke ein eventuell reklamasjonskostnad er ei sak mellom tidlegare eigar og selger i slike tilfeller. Du som kjøpar kan i utgangspunktet velge om du vil forholde deg til selger eller tidlegare eigar, viss ikkje anna er spesifisert i kontrakt. Viss bilforretning står som selger, og tidlegare eigar ikkje er nemnt i kontrakt, er det naturleg å forholde seg til selger. Kven som til slutt må ta det økonomiske ansvaret, skal du som kjøpar sleppe å bry deg med.

 

Belg er ein slitedel, så det vil kunne vere litt vanskeleg å svare på. Men viss bilen berre har gått 100 000, er det å forvente at den skal holde meir enn nokre få veker, og med det som utgangspunkt ville eg påstått at det er reklamasjon. Men bruktbil er eit vanskeleg tema, og det er derfor det er så mykje konflikt rundt bruktbilkjøp...

 

Eg vil anbefale deg å kontakte NAF, der får du gratis hjelp viss du er medlem.

Link to post
Share on other sites

Og så ser eg du spør om garanti. Du har i utgangspunktet ingen garanti på eit kjøp. Men du har alltid reklamasjonsrett. Ein garanti er noko selger tilbyr i tillegg til det du har rett på etter lovverket.

F.eks har du 5 år reklamasjonsrett på ei vaskemaskin, men ofte 2 år garanti. Då er garantien ofte lite verdt, fordi du uansett har lenger reklamasjonsrett.

På bruktbilkjøp har du 2 år reklamasjonsrett viss du kjøper privat (kjøpslova). Denne reklamasjonsretten er i utgangspunktet veldig begrensa, og blir normalt i praksis ikkje verdt noko fordi bil blir selt "som den er". I så tilfelle kan du kun reklamere på skjulte feil som selger viste, eller burde vite om, men du ikkje er informert om.

Ved kjøp av næringsdrivande har du normalt 5 år reklamasjonsrett (forbrukerkjøpslova). Det gjeld og i dei fleste tilfelle med kommisjonssalg og tilsvarande ordningar, der ein proffesjonell bilselger sel bilen for kunde. Forbrukerkjøpslova gir ikkje selger anledning til å inngå avtale som begrensar kjøpar sine rettar i lova, og kan derfor ikkje selge "som den er". Ved eit slikt kjøp er selger derfor alltid ansvarleg for skjulte feil som forelåg på kjøpstidspunktet, i 5 år, viss ikkje det har blitt gjort kjent for kjøpar. Feilen treng ikkje nødvendigvis vere merkbar rett etter kjøp. Eit havari når bilen er 2 år, kan gjerne vere grunna ein feil som forelåg på kjøpstidspunktet.

Første 6 månader etter kjøp er det selger sitt ansvar å dokumentere at feil ikkje forelåg på kjøpstidspunkt. Etter 6 månader er det kjøpar som må bevise at feil forelåg på kjøpstidspunktet.

Link to post
Share on other sites

Dette er eit tema det kan skrivast om i det uendelege. Det er ein ting til eg må nemne, og det er det viktigaste av alt.

 

Selger har alltid rett til å undersøke og forsøke  å utbetre ein mangel. Alle pengar og tid du brukar på å undersøke og utbedre er tapt i ei reklamasjonssak, viss selger ikkje har fått moglegheit til å sjølv undersøke og utbetre. Selger står sjølvsagt fritt til å avtale med kjøper at kjøper tek ansvaret for å undersøke, og evt utbetre, for selger sin kostnad.

Viss derimot selger ikkje godtek reklamasjonen, og heller ikkje vil undersøke det, vil du kunne ha rett til å utbetre feil på eiga hand, og kreve dette kompensert i ettertid. Men her er det mange variablar inne i bildet, så det må vurderast frå sak til sak.

Du som kjøpar har og ei plikt til å begrense skadeomfang av ein mangel. Det vil sei at om selger ikkje vil vedkomme seg reklamasjonen, og det er fare for følgeskader, har du plikt til å gjere noko med dette, eller du kan miste rett til å få dekka reparasjon av følgeskadene.

Det som i alle tilfelle er viktig, er skriftleg dokumentasjon på kommunikasjon med selger. Bruk gjerne standardformular for reklamasjon, som du finn på sidene til Forbrukerrådet. Viss selger ikkje vil vedkomme seg reklamasjonen, og du meiner det må utbetrast for at det ikkje skal bli større skader seinare, så må du informere selger skriftleg om at du kjem til å utbetre, og kjem til å kreve kompensasjon for dette viss du seinare får medhald i saka. Deretter sender du saka til Forbrukerrådet for mekling (gratis).

Edited by Simen Arntsen
leif selgar/kjøpar
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...